محتوای برنامه آشنا سازی اعضای هیئت علمی جدید با دانشگاه

 

نام سخنران

خلاصه محتوای سخنرانی

دریافت فایل

دکتر علی جعفریان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی تهران

پیشینه، افق ها، ارزشها و انتظارات

مشروح این فیلم به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد که 11 دانشکده، یک پردیس بین الملل ، 9بیمارستان تک تخصصی و 7 بیمارستان جامع، 1700 نفر هیأت علمی، 13 هزار دانشجو، 245 برنامه آموزشی فعال، 95 مرکز تحقیقاتی، 7 پژوهشکده، 5 مرکز رشد فعال و 2900000 هزار نفر جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر موارد... را شامل می شود.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر آیین محمدی

معاون پژوهشی دانشکده مجازی

سیستم شعاع

مشروح این فیلم با معرفی شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزش گذاری عینی آن ها، مشکلات موجود، تعریف مدیریت مبتنی بر رسالت، اصول مدیریت مبتنی بر رسالت، اهداف، اصول، سیستم اندازه گیری فعالیت ها، مراحل اصلی طراحی سیستم، کاربردها، شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاری عینی آن و... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

شیوا عباسی

کارشناس واحد سامانه های مجازی آموزشی

سامانه های مجازی آموزشی (سما، نماد و سرمد)

مشروح این فیلم به معرفی سیستم مدیریت آموزش سما، دانشجویان، دروس، اساتید، نحوه ورود اساتید، ورود نمرات و زمان بندی ثبت نمرات و لیست حضور و غیاب و ... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر نوشین شکوهی نژاد

مدیر مرکز امور هیأت علمی معاونت آموزشی دانشگاه

آئین نامه ارتقا، مقررات تبدیل وضعیت و ترفیع

مشروح این فیلم به معرفی آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه علوم پزشکی تهران، مقررات تبدیل وضعیت استخدامی، وضعیت های مختلف استخدامی، مراتب علمی اعضای هیأت علمی، تبدیل وضعیت استخدامی، عضویت در کادر هیأت علمی پیمانی، مقررات ترفیع سالانه، معیارهای لازم برای دریافت ترفیع پایه سالانه و... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر شیوا شیرازیان

معاون گروه آموزشی پزشکی

سیستم ارزشیابی کیفی آموزشی

مشروح این فیلم به معرفی آیین نامه نظام جامعه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اهداف ارزشیابی، هدف سازنده، هدف پایانی، چگونگی تعریف آموزش برای ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، تعاریف آموزش، حیطه های عملکردی مورد ارزشیابی، دانش تخصصی و..... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر عظیم میرزازاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

نحوه گرفتن گرنت های آموزشی و جشنواره های آموزشی دانشگاهی و کشوری و فرصت های توانمندسازی آموزشی

مشروح این فیلم به معرفی فرصت های توانمندسازی، متولیان آموزش پزشکی در دانشگاه، ابعاد توان مندسازی، توان مندسازی آموزشی، حوزه های اصلی آموزش پزشکی، دوره مهارت های اموزشی پایه، کارگاه های آموزشی درخواستی گروه ها و بخش های آموزشی، برنامه آشنایی اعضای هیأت علمی جدید با دانشگاه و.... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی-بخش اول

دریافت پادکست صوتی- بخش دوم

دریافت پادکست صوتی-بخش سوم

دکتر سید احمد رضا رضایی

معاون پیشین مدیر امور پژوهشی دانشگاه

 

نحوه کار با پژوهشیار، آشنایی با نحوه گرفتن گرنت های پژوهشی و جشنواره های پژوهشی دانشگاهی و کشوری، نحوه گردش کار طرح در دانشکده ها و مراکز و فرصت های توانمند سازی آموزشی

مشروح این فیلم به معرفی اعتبارات پژوهشی دانشگاه، انواع طرح از نظر دریافت بودجه، ثبت طرح توسط مجری دریافت کد طرح، محیط مجری، صفحه ورود پژوهشیار، کد طرح، مشخصات طرح، نکات مهم در تکمیل چکیده پروپوزال، جدول زمانبندی مراحل اجرا، فایل مواد و وسایل خریداری شده و.... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی-بخش اول

دریافت پادکست صوتی -بخش دوم

دکتر پیام کبیری

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز تامین منابع الکترونیک و ارتقای دانشگاه

 

کتابخانه الکترونیک دانشگاه

مشروح این فیلم در رابطه با معرفی کتابخانه مرکزی و مرکز تامین منابع الکترونیک، ارتقای مجلات دانشگاه و معرفی مرکز تامین منابع الکترونیک، ارتقای مجلات دانشگاه، اهداف بخش تامین منابع الکترونیک مرکز،  مجلات الکترونیک در دسترس، بانک های الکترونیک در دسترس، کتابخانه مرکزی دانشگاه و.... می باشد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر محمد رضا منظم

مدیر دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

 

روند اجرای پروژه های ارتباط با صنعت، شرکت های دانش بنیان و آشنایی با انواع صندوقها و تسهیلات موجود

مشروح این فیلم به معرفی بخش های عمده فعال در دفتر، اجرای طرح ارتباط با صنعت، مزایای طرح ارتباط با صنعت، اجرای طرح ارتباطات با صنعت، روش های دریافت وجه (ورود وجه به دانشگاه)، نحوه دریافت وجه، ثبت طرح در پژوهشیار دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه، کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و.... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

سمیه شفقتی

کارشناس رایانه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

نحوه تکمیل CV در سایت، دریافت پست الکترونیک دانشگاه و کار با سیستم اتوماسیون

مشروح این فیلم به معرفی خدمات الکترونیک، نحوه ثبت نام، فرم ثبت نام اعضا محترم هیأت علمی، راهنمای استفاده از Email، ورود به صفحه ایمیل، نگارش محتوی پیغام، افزودن پیوست، اضافه کردن امضاء شخصی به انتهای هر پیغام به صورت خودکار، اضافه کردن آدرس، محیط کار و اتصال به سرور و .... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر محمود بیگلر

معاون پیشین توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

تسهیلات رفاهی ( بیمه تکمیلی، وام ...)

مشروح این فیلم به معرفی گزارش تسهیلات رفاهی ارائه شده به اعضائ هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نحوه عضویت در بیمه درمان تکمیلی دانشگاه، مقایسه دو طرح بیمه درمان تکمیلی، تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی، معرفی تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی توسط دانشگاه و... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

رویا انصاری پور

سرپرست مدیریت بورس ها و ماموریت آموزشی

 

نحوه حمایت از سفرهای بین المللی و کار با سایت آن و نحوه استفاده از فرصت مطالعاتی

مشروح این فیلم به معرفی فرم درخواست مجوز برگزاری گردهمایی های بین المللی، ده نکته های کلیدی، دستور العمل شرکت و ارئه مقاله در کنگره های بین المللی خارج کشور، آئین نامه و دستور العمل، دستور العمل اعطای ماموریت آموزشی داخل کشور به اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و خدمات بهداشتی درمان تهران، ببنیادی نخبگان و... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر آفرین رحیمی موقر

مدیر پیشین امور هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 

دفاتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مشروح این فیلم به معرفی مسئولیت های دفتر، مراکز تحقیقاتی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی شاخص، مقایسه شاخص های فعالیت های پژوهشی بین اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه، امور تاسیس و ارتقای مراکز تحقیقاتی، روند تاسیس مراکز، امور هیأت علمی مراکز تحقیقاتی، امور آموزشی و... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر کامران یزدانی

مدیر انتشارات و علم سنجی دانشگاه

خدمات اداره انتشارات و علم سنجی

مشروح این فیلم به معرفی اداره انشارات و علم سنجی، جدیدترین عناوین (همه کتاب ها)، شرایط پذیرش اولیه کتب ارسالی جهت چاپ و طرح در شورای انتشارات دانشگاه، شرایط پذیرش اولیه کتب ارسالی جهت درج لوگو (آرم) دانشگاه، درخواست امتیاز کتاب ها، آئین نامه پذیرش و نشر کتاب، برنامه کارگاه ها در شش ماهه ی دوم و ... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

دکتر صدف علیپور

معاون درمان دانشگاه

 

معرفی کلی بیمارستان های دانشگاهی

مشروح این فیلم به معرفی، معرفی کلی بیمارستان های دانشگاهی، فعالیت های درمانی اععضای هیأت علمی، کمیته درمانی بیمارستان، اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها، استقرار نظام اعتبار بخشی ملی، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری، جلوگیری از ارجاع بیماران برای خرید دارو و تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی به خارج از بیمارستان و ... می پردازد.

دریافت فایل ویدیویی

دریافت پادکست صوتی

سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
#