جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


گروه TTO


 

    یکی از مهمترین سازوکارها که از آن به عنوان حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه با صنعت یاد می­شود، دفاتر انتقال فناوری است. دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو کشور در زمینه ایجاد و بومی سازی فناوری های مختلف اقدام به تشکیل کارگروهی به  منظور راه اندازی این دفتر و ایجاد مدل های مناسب جهت انتقال فناوری و ارتباط صحیح بین دانشگاه و صنعت نموده است. دفتر انتقال فناوری نهادی است که در جهت حفظ و حمایت از دارایی های فکری و فناوری های ایجادشده و یا توسعه یافته در دانشگاه و ایجاد زمینه انتقال آن به خارج از دانشگاه فعالیت کرده و به این ترتیب دانشجو، محقق، شرکت دانش بنیان، دانشگاه و جامعه از منافع حاصله از این تعامل منتفع می گردند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه این مراکز بخشی از زنجیره خلق ارزش در صنعت به شمار می روند، راهبردهای اعطای امتیاز و همچنین سازو کار فعالیت آن­ها تأثیر زیادی بر فرآیند انتقال و بکارگیری فناوری های جدید دارد.