دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


 

تماس با گروه تحقیق و توسعه

 


    سید شمس الدین زرین

مسئول گروه تحقیق و توسعه

  کارشناس پژوهشیدانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران

 

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com