سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > جدول جلسات کمیته رابطین

 

 

جدول جلسات کمیته رابطین


 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

.......

97/2/11

97/3/8

تابستان

97/4/12

97/5/9

97/6/6

پاییز

97/7/10

97/8/22

97/9/13

زمستان

97/10/11

97/11/9

97/12/7