جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > لیست مصاحبهمصاحبه با برگزیدگان بخش دانشجویی دومین همایش و فن بازار ملی سلامت آبان 1395

 

خانم حمیده حسن زاده تلوکی

خانم آزاده بیانی

خانم عادله رافتی
آقای مسعود مکوندی
آقای محمد ابراهیم روان بخش

خانم زیبا ویسی ملکشاهی