سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

کارگاه اصول و مبانی خلق ایده در تاریخ 95/07/28برگزار گردید.

-         مدرس دوره: آقای مهندس هومن هوشیاری

-         ادامه مطلب

 

کارگاه آشنایی با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت در تاریخ 95/08/05 برگزار گردید.

-         مدرس دوره:خانم دکتر خندان شاهنده


کارگاه آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان در تاریخ 95/08/12 برگزار گردید.

-         مدرس دوره: آقای دکتر علی علیزاده

-    ادامه مطلب


کارگاه جستجوی نظری و عملی پتنت در تاریخ 95/09/20 برگزار گردید.

-         مدرس دوره:خانم مرضیه رحمانی


کارگاه ایده یابی در تاریخ 95/10/08 برگزار گردید.

-         مدرس دوره:آقای مهندس هومن هوشیاری


کارگاه اصول و فنون جذب گرنت در تاریخ 95/10/28 برگزار گردید.

-         مدرس دوره:آقای دکتر بهزاد دماری


کارگاه آشنایی با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت ویژه رابطین در تاریخ 95/11/05 برگزار گردید.

-         مدرس دوره:خانم دکتر خندان شاهنده