شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 03002/31 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 عناوین کتابها:


نیمرخ توانمندی های دانشکده ها، و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری با صنعت


................................................................................................................................................


کتابچه توانمندي هاي گردآوري شده - سال 1393


..............................................................................................................................................


کتاب " مروری بر سیاست های علم، فناوری و نوآوری ایران"