دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > جدول جلسات ماهانه گروه ها

 

 

جدول جلسات ماهانه گروه ها

 


 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

96/1/15

96/2/26

 96/3/30

تابستان

......

96/5/24

96/6/28

پاییز

96/7/11

96/8/23

96/9/14

زمستان

96/10/12

96/11/3

......