دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > جدول جلسات ماهانه گروه ها

 

 

جدول جلسات ماهانه گروه ها

 


 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

97/1/14

97/2/4

 ......

تابستان

97/4/5

97/5/2

97/6/27

پاییز

97/7/3

97/8/1

97/9/6

زمستان

97/10/4

97/11/2

97/12/28