جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

مراکز رشد دانشگاه


مركز رشد يا انكوباتور، يكي از ابزارهاي رشد اقتصادي است كه به منظور حمايت از كارآفرينان تحصيل‌كرده تاسيس مي‌شود و با ارائه امكانات و تسهيلات عمومي، زمينه پا گرفتن شركت‌هاي جديد را فراهم مي‌كند.

مدیریت توسعه فناوری سلامت به عنوان تسهيل‌گر در امر تاسيس و راه‌اندازي مراكز رشد، اطلاعات مورد نياز را در اين زمينه در اختيار واحدهای درخواست کننده قرار مي‌دهد و تمام مراحل كار را از تشكيل پرونده تا دريافت موافقت اصولي پي گيري مي‌كند. دانشگاه علوم پزشكي تهران تا كنون مراكز رشد مختلفي را تاسيس كرده است كه فهرست آنها به شرح ذيل مي‌باشد:مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهرانرديف

مركز رشد

وضعيت

سال تاسيس

1

لوازم و تجهيزات پزشكي

موافقت قطعي

1382

2

واحدهاي فناوري فرآورده‌هاي دارويي

موافقت اصولی

1382

3

فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه

موافقت اصولی

1388

4

طب و داروسازی سنتی وفراورده های طبیعی

موافقت اصولي

1391

5

فناوري مواد و تجهيزات دندانپزشكي

موافقت قطعي

1391

6

فناوری سلامت دانشگاه

موافقت اصولي

1396

7

توسعه صادرات و انتقال فناوری

موافقت اصولی

1395

( انتقال به دانشگاه 1397/10/9)