سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
فهرست و تعرفه خدمات ((ایده تا درآمد)) کلینیک تجاری سازی

 

مرحله

#

عنوان خدمات

تعرفه  (ريال)

واحد اندازه گیری

توضیحات

ایده

1

ارزیابی ایده کسب و کار

400،000

به ازای هر نفر ساعت

تا سقف 1 ساعت رایگان

2

تدوین مدل کسب و کار

400،000

به ازای هر نفر ساعت

تا سقف 1 ساعت رایگان

3

تحلیل مدل کسب و کار رقبا

400،000

به ازای هر نفر ساعت

به ازای هر ساعت

4

ارزیابی طرح کسب و کار

400،000

به ازای هر نفر ساعت

به ازای هر ساعت

5

تحقیقات بازاریابی

550،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 100 ساعت

تولد

1

تدوین برنامه کسب و کار و طرح توجیهی

550،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 150 ساعت

2

تدوین برنامه بازاریابی

500،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 100 ساعت

3

مشاوره منابع انسانی

500،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

4

مشاوره حقوق کسب و کار

800،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

5

مشاوره مالکیت معنوی

800،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

6

مشاوره تامین مالی

350،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

7

مشاوره اخذ مجوز

800،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

8

مدیریت پروژه های کارآفرینی و توسعه

550،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 50 ساعت

رشد

1

مشاوره طراحی فرآیندهای کسب و کار

800،000

به ازای هر نفر ساعت

15% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 150 ساعت

2

مشاوره توسعه بازار و محصول

800،000

به ازای هر نفر ساعت

15% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 150 ساعت

3

مشاوره بازرگانی و بازاریابی بین الملل

800،000

به ازای هر نفر ساعت

15% تخفیف برای پروژه های بالاتر از 150 ساعت

4

مشاوره حسابداری و حسابرسی

600،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف قراردادهای سالانه ماهیانه حداقل 20 ساعت

5

مشاوره فناوری اطلاعات

800،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف قراردادهای سالانه ماهیانه حداقل 20 ساعت

6

بازاریابی شبکه های اجتماعی

500،000

به ازای هر نفر ساعت

10% تخفیف قراردادهای سالانه ماهیانه حداقل 20 ساعت

7

برگزاری کارگاه های آموزشی سازمانی

15% تخفیف برای تعرفه فصل

بر اساس نوع، مدت و مربی کارگاه (تعرفه رقابتی)

8

مدیریت و  برگزاری رویدادهای سازمانی

15% تخفیف برای تعرفه فصل

بر اساس نوع، مدت و فرمت رویداد (تعرفه رقابتی)

بلوغ

1

عارضه یابی و بهبود سازمانی

800،000

به ازای هر نفر ساعت

-

2

مشاوره سرمایه گذاری

350،000

به ازای هر نفر ساعت

-

3

مشاوره توسعه کسب و کار

800،000

به ازای هر نفر ساعت

-