دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
 

صفحه اصلي > جدول جلسات کمیته اجرایی

 

جدول جلسات کمیته اجرایی

 

 

 

 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

97/1/28

........

97/3/1

97/3/29

تابستان

97/4/24

97/5/30

97/6/13

پاییز

97/7/17

97/8/15

97/9/20

زمستان

97/10/18

97/11/16

97/12/14