دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

 

صفحه اصلي > جدول جلسات کمیته فناوریجدول جلسات کمیته فناوری


 

 

 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

.......

96/2/12

96/3/9

تابستان

96/4/13

96/5/17

96/6/14

پاییز

96/7/18

96/8/16

96/9/21

زمستان

96/10/19

96/11/24

96/12/22