دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

 

صفحه اصلي > جدول جلسات کمیته فناوریجدول جلسات کمیته فناوری


 

 

 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

97/1/21

97/2/18

97/3/22

تابستان

97/4/19

97/5/16

97/6/20

پاییز

97/7/24

97/8/29

97/9/27

زمستان

97/10/25

97/11/23

97/12/21