جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

 

صفحه اصلي > جدول جلسات کمیته فناوریجدول جلسات کمیته فناوری


 

 

 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

........

98/2/3

98/2/31

98/3/21

تابستان

98/4/18

98/5/15

98/6/12

پاییز

98/7/16

98/8/28

98/9/26

زمستان

98/10/24

98/11/29

98/12/20