جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > معرفی اعضاء کمیته فناوری

 

 

معرفی اعضاء محترم کمیته فناوریاعضاء کمیته فناوری

جناب اقای دکتر صحرائیان، معاون محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر دیناروند،  رئیس محترم شورای راهبردی پارک علم و فناوری دانشگاه

جناب آقای دکتر منظم، مدیر محترم توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

جناب آقای دکتر شریف زاده ، رئیس محترم  رئيس دانشکده داروسازی

سرکار خانم دکتر پاسالار، رئیس محترم مرکز رشد استعداد های درخشان

جناب آقای دکتر احمدیان، رئیس محترم دانشکده فناوری های نوین پزشکی

جناب آقای دکتر رحیم نیا ، مدیر محترم برنامه ریزی منابع مالی دانشگاه

جناب آقای دکتر درکوش ، مدیر محترم دفتر ثبت اختراعات و ابداعات

جناب آقای دکتر سرکار، رئیس محترم مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه

جناب آقای دکتر خوئی، رئیس محترم مرکز رشد واحد های فناوری فراورده های دارویی دانشگاه

جناب آقای دکتر رضائی زاده، رئيس محترم مركز فناوری طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی

جناب آقای دکتر مسائلی، رئیس محترم مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی

جناب آقای دکتر عبدالهی اصل، رئیس محترم مرکز رشدفناوری سلامت دانشگاه

جنای آقای دکتر عرب علی بیگ ، رئیس محترم مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه

جناب آقای دکتر سلمانی، مدیر عامل محترم صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی

جناب آقای دکتر آی، مدیر عامل محترم شرکت توسعه صنایع پرتونگار پرشیا

جناب آقای دکتر فاضلی، مسئول محترم توسعه و تحقیقات شرکت زیست دارو دانش

جناب آقای حسینی ، مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه