چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
١٣٩٦/١٠/١٨
انتصاب معاون دفتر همکاری دانشگاه و صنعت
انتصاب معاون دفتر همکاری دانشگاه و صنعت
دكتر محمدرضا منظم، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، به موجب حکمی دكتر رضا فریدی مجیدی را به سمت معاون دفتر همکاری دانشگاه و صنعت، منصوب کرد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/١٠/٠٤
اعطای امتیاز پژوهشی ویژه (گرنت ) به طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت
اعطای امتیاز پژوهشی ویژه (گرنت ) به طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت
حمایت از طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت، در قالب اختصاص اعتبار پژوهشی ویژه (گرنت)
ادامه خبر »
١٣٩٦/١٠/٠٢
تصویب 11 طرح ارتباط با صنعت در شصتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 11 طرح ارتباط با صنعت در شصتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
شصتمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/09/28بر گزار شد
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٩/٢٠

تفویض اختیار عقد قرارداد طرح های ارتباط با صنعت
دانشگاه با اولین تفویض اختیار عقد قرارداد طرح های ارتباط با صنعت به دانشکده بهداشت با سقف معین موافقت کرد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٩/١١
نتایج ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1396
دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارزشیابی فعالیت های توسعه فناوری دانشگاهها رتبه نخست را به خود اختصاص داد
ارزشیابی آزمایشی فعالیتهای فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، از اواخر سال 1394 به منظور ارتقاء وضعیت فناوری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از سیاستها، در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهها قرار گرفت.
ادامه خبر »

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>