دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 300231 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****




منو اصلی
 
١٣٩٦/٠٦/٢٢
تصویب 14 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و هفتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 14 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و هفتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و هفتمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/06/21بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٦/٠٧
تصویب 21 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و ششمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 21 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و ششمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و ششمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/05/31بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٥/٠٨
تصویب 13 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و پنجمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 13 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و پنجمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و پنجمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز چهار شنبه مورخ 1396/05/04بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٣/٢٤
تصویب 19 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و چهارمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 19 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و چهارمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و چهارمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/03/23بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٢/٢٠
تصویب 9 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و سومین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 9 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و سومین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و دومین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/02/19بر گزار شد.
ادامه خبر »

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>