شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 03002/31 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
١٣٩٦/٠٥/٠٨
تصویب 13 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و پنجمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 13 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و پنجمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و پنجمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز چهار شنبه مورخ 1396/05/04بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٣/٢٤
تصویب 19 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و چهارمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 19 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و چهارمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و چهارمین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/03/23بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٢/٢٠
تصویب 9 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و سومین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
تصویب 9 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و سومین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه
پنجاه و دومین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 1396/02/19بر گزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٢/٢٠
مصوبات پانزدهمین جلسه شورای صنعت
مصوبات پانزدهمین جلسه شورای صنعت
پانزدهمین جلسه شورای صنعت دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه در روز شنبه مورخ 1395/12/21 درمحل سالن ریاست برگزار شد.
ادامه خبر »
١٣٩٦/٠٢/٠٤
جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت
اعتبار جذب شده طرح های مصوب این جلسه بیش از یکصد و سی میلیارد ریال میباشد.
پنجاه و دومین جلسه کميته اجرايي ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضاي محترم در روز سه شنبه مورخ 96/01/29بر گزار شد.
ادامه خبر »

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>