جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


  چاپ        ارسال به دوست

هشتادو ششمین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد.


هشتاد و ششمین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضا در روز سه شنبه 15  بهمن ماه بر گزار شد.  

در ابتدای جلسه بنا به درخواست کمیته اجرایی ارتباط با صنعت ، خانم دکتر نحوی جو فعالیت های دبیرخانه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت را شرح دادند و اعضای کمیته نقطه نظرات و انتظاراتشان را بیان نمودند.

در بخش دوم جلسه، گرنت های ارتباط با صنعت متشکل از گرنت طرح پژوهشی از بخش خصوصی، گرنت اولین طرح پژوهشی و گرنت طرح خدمات آزمایشگاهی پس از بررسی امتیاز کسب شده ، مبلغ گرنت ها تعیین و مصوب گردید.

همچنین در این جلسه 7 طرح با ارزش ریالی معادل یازده میلیارد وششصدو چهل و هشت میلیون ریال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  ارزش ریالی 3طرح پژوهشی جدید معادل یک میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون ریال و یک طرح از دور قبل به ارزش پنج میلیاردو پانصدو چهل و نه میلیون ریال بود.  ارزش ریالی 3 طرح خدماتی معادل چهار میلیاردو هفتصدو چهل و نه میلیون ریال بود.


١٢:٠٥ - چهارشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٨    /    عدد : ٩٧٩١٢    /    تعداد نمایش : ٧١