چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 03002/31 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

 

تماس با گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان 

 

فاطمه خیرالهی

کارشناس امور پژوهشی

 

 

 

 

  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

     تلفن: 88989663

     آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com