چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره 2761900442 - با كد شناسه 03002/31 ****
منو اصلی
 

 

تماس با گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان 

 

فاطمه خیرالهی

کارشناس امور پژوهشی

 

 

 

 

  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

     تلفن: 88989663

     آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com