شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
 

 

تماس با گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان
زهرا خرامان

کارشناس پژوهشی

 

فاطمه خیرالهی

کارشناس  پژوهشی

 

دانش آموخته کارشناسی  ارشد  مدیریت کارآفرینی 

از دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 


                             تلفن: 81633630

           آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

  دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

                           تلفن: 88989663

             آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com