شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


صفحه اصلي > تماس با گروه،  ارتباط با صنعت


تماس با گروه ارتباط با صنعت

 

شماره تماس:81633634                                                           شماره تماس:81633632 

ایمیل:siuco.tums@yahoo.com                                                    ایمیل:siuco.tums@yahoo.com