شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 03002/31 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > قوانین و آیین نامه های مرتبط، گروه ارتباط با صنعت

 

قوانین و آیین نامه های مرتبط


 

قوانین و مقررات  و آیین نامه ها

ردیف

عنوان مصوبه

1

دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

2

ثبت طرح در پژوهشیار دفتر همکاری دانشگاه ، صنعت و جامعه