جمعه ١٤ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
 

صفحه اصلي > معرفی گروه ، گروه ارتباط با صنعت دانشگاه


گروه ارتباط با صنعت دانشگاه


یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری می باشد. این مدیریت متشکل از چهار گروه تخصصی: هماهنگی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، ارتباط با صنعت و تجاری سازی و ثبت اختراعات و ابداعات بوده و حسب مورد به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی آن به شمار می رود.  در این مدیریت مسئولیت سیاست گذاری های کلان بر عهده شورای همکاری دانشگاه و صنعت می باشد. این شورا با معاون تحقیقات و فناوری و کمیته های تخصصی ارتباط با صنعت و فناوری در ارتباط مستقیم است. کمیته اجرایی ارتباط با صنعت در راستای هدف اصلی تمام تصمیمات استراتژیک را اتخاذ می نمایند و در ارتباط با مدیریت توسعه فناوری می باشند. 

گروه ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور تسهیل و تقویت ارتباط با صنعت در دانشگاه بعنوان دبيرخانه کميته اجرايي ارتباط با صنعت، مسئول اجرای سیاست های دانشگاه و مصوبات شورای همکاری دانشگاه و صنعت، تشکيل جلسات ماهانه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت، پي‌گيري و اجراي مصوبات کميته اجرایي، غربالگری و ممیزی طرح های خدماتی و پژوهشی واصله، انعقاد قرار داد های مربوطه، انجام مکاتبات لازم با داخل و خارج دانشگاه و صدور گواهی مشارکت در طرح، سازماندهي کارگروه‌ بازنگری آیین نامه اجرایی و تهیه ی پیش نویس دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، تسهیل همکاری با صنایع و دستگاه های اجرایی و برنامه ریزی در جهت تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کارکنان برای مشارکت در طرح های ارتباط با صنعت می باشد.