چهارشنبه ٢٩ دی ١٣٩٥
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره 2761900442 - با كد شناسه 03002/31 ****
گروه تجاری سازی


صفحه اصلي > تماس با گروه،  تجاری سازی

 

 

تماس با گروه تجاری سازی

 


 

سمیرا اصغری

کارشناس امور پژوهشی

 

سعیده سلطانی

کارشناس امور پژوهشی

 

 

 

دانش  آموخته  مهندسی تکنولوژی نرم افزار

از دانشگاه غیر انتفاعی فخررازی

 

                             تلفن: 88392549

           آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

  دانش آموخته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران


                           تلفن: 88392549

             آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com