شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

 

تماس با گروه تجاری سازی 

 

    دکتر محسن امین

    مسئول گروه تجاری سازی

 

سمیرا اصغری

کارشناس  پژوهشی

 

سعیده سلطانی

کارشناس  پژوهشی

 


 

 

دانش آموخته دکتری تخصصی میکروبشناسی پزشکی از دانشگاه تورنتو، تورنتو

 

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

دانش  آموخته  مهندسی تکنولوژی نرم افزار

از دانشگاه غیر انتفاعی فخررازی

 

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

دانش آموخته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 


تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com