شنبه ٠٩ ارديبهشت ١٣٩٦
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 03002/31 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
گروه تجاری سازی


صفحه اصلي > تماس با گروه،  تجاری سازی

 

 

تماس با گروه تجاری سازی 

    سید شمس الدین زرین

    مسئول گروه تحقیق و توسعه

  کارشناس پژوهشی

 

سمیرا اصغری

کارشناس  پژوهشی

 

سعیده سلطانی

کارشناس  پژوهشی

  

 

 

 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت توان بخشی از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران

 

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

دانش  آموخته  مهندسی تکنولوژی نرم افزار

از دانشگاه غیر انتفاعی فخررازی

 

تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com

 

دانش آموخته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

از دانشگاه علوم پزشکی تهران


تلفن: 88392549

آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com