پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


 صفحه اصلي > توانمندسازی>کارگاه ها >برنامه کارگاه ها

 

برنامه مجموعه کارگاه های مدیریت پژوهش فناورانه سلامت  در پاییز و زمستان

سال 1395

 

عناوینی که در جدول به صورت رنگی مشاهده میکنید،مجموعه کارگاه های رایگان می باشند.

 

برنامه کارگاهها

ردیف

عنوان کارگاهها

ساعت

تاریخ

استاد

1

اصول و مبانی خلق ایده

4ساعت

(صبح)

1395/07/28

مهندس هوشیاری

2

ایده یابی

4ساعت

(صبح)

اعلام میگردد

مهندس هوشیاری

3

مبانی خلاقیت

4ساعت

(صبح)

1395/09/24

مهندس هوشیاری

4

تفکرجانبی

4ساعت

(صبح)

1395/10/28

مهندس هوشیاری

5

نوآوری سازمان

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/11/27

مهندس هوشیاری

6

تکنیک های شکار ایده

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/12/18

مهندس هوشیاری

7

کارگاه نظری و عملی جستجوی پتنت

4ساعت

(صبح)

1395/09/20

خانم رحمانی

8

نحوه جستجو و همکاری با طرح های کاربردی صنعت در حوزه سلامت

4ساعت

(صبح)

1395/10/29

دکتر دماری

9

آشنایی با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت

4ساعت

(صبح)

1395/11/05

خانم دکتر شاهنده

10

آشنایی با فرآیند طرح های ارتباط با صنعت

4ساعت

(صبح)

1395/08/05

خانم دکتر شاهنده

11

آشنایی با مراکز رشد انکوباتورها و شتاب دهنده ها

4ساعت

(صبح)

1395/10/01

خانم خرامان

12

آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان

4ساعت

(صبح)

1395/08/12

دکتر علیزاده

13

آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان

4ساعت

(صبح)

1395/12/10

دکتر علیزاده

14

آشنایی با صندوق های حمایتی و ضوابط آن

4ساعت

(صبح)

اعلام میگردد

دکتر ابوالفضلی

15

سرمایه گذاری های خطرپذیر

8ساعت

(صبح و عصر)

اعلام میگردد

مهندس رستمی

16

فرآیند واگذاری تسهیلات فناورانه در دانشگاه ها و آشنایی با شاخص های ارزیابی طرح فناورانه

4ساعت

(صبح)

1395/11/20

دکتر منظم

و

دکتر امین

17

آشنایی با شاخص های 38گانه ارزشیابی فناوری سلامت در کشور

4ساعت

(صبح)

1395/11/19

خانم خرامان

18

تفکر استراتژیک در سازمان های مبتنی بر دانش و گروه های کسب وکار

4ساعت

(صبح)

1395/09/16

دکتر یاوری فر

19

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های مبتنی بر دانش و گروه های کسب وکار

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/09/17

دکتر یاوری فر

20

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/09/23

مهندس رستمی

21

آشنایی با مدل های کسب وکار

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/09/30

مهندس رستمی

22

ارزیابی اقتصادی و تدوین طرح توجیهی

16ساعت

(صبح و عصر)

1395/10/14

1395/10/15

مهندس رستمی

23

مبانی مدیریت کسب وکار

16ساعت

(صبح و عصر)

1395/11/12

مهندس عقیلی

24

نحوه تدوین طرح کسب وکار

16ساعت

(صبح و عصر)

1395/12/03

1395/12/04

مهندس عقیلی

25

اصول و فنون مذاکرات1(مهارتهای عمومی)

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/10/07

دکتر منشدی

26

اصول و فنون مذاکرات 2(حقوقی-قراردادی)

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/10/08

دکتر لاجوردی

27

آشنایی با تامین منابع در طرح کسب وکار

2ساعت

(صبح)

1395/12/15

مهندس عقیلی

28

آشنایی با حقوق کارآفرینی و توسعه کسب وکار

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/10/21

دکتر منشدی

29

آشنایی با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/10/22

مهندس رستمی

30

مدیریت پروژه چابک

8ساعت

(صبح و عصر)

1395/11/06

مهندس فروزش

 

 

دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه

علوم پزشکی تهران

 

جهت ثبت نام با گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:88392549

خانم سلطانی- خانم اصغری