بدون واسطه با مسئولین

هم دانشگاهی گرامی

روابط عمومی دانشگاه بر اساس مسئولیت حرفه ای خود وظیفه انعکاس نظرات، پیشنهادات، انتقادات ودرخواست های مردم به مسئولان دانشگاه را عهده دار می باشد. این ارتباط بدون واسطه بوده و مطالب شما مستقیم بطور مستمر و محرمانه به مسئولین ذیربط منعکس خواهد گردید. درج آدرس پست الکترونیکی الزامی است و امکان ارتباط با شما و اعلام نتیجه اقدامات از سوی مسئولان را میسر خواهد کرد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هئیت رئیسه
سامانه نظرسنجی و افکار سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
#